Wij investeren in digitale zorg

onze missie

Wij helpen digitale zorgbedrijven te groeien in een complexe sector

De Nederlandse zorgsector is uniek en complex. Er is sprake van een grote zorgbehoefte en door de stijgende levensverwachting en een groeiend aantal patiënten met een combinatie van chronische ziekten lopen de zorgkosten op. Om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden – zeker op de lange termijn – is digitale innovatie hard nodig.
Echter, door de complexiteit van het zorgstelsel is de slagingskans van digitale zorgbedrijven aanzienlijk lager dan in andere sectoren.

Weijenberg Invest is een innovatieve investeringsmaatschappij dat participeert in bedrijven die actief zijn in de Nederlandse zorgsector. Weijenberg Invest focust zich op bedrijven met een belangrijk digitaal component. In een unieke combinatie van kennis, financiële investering, managementondersteuning en een enorm netwerk van partners in de zorgsector zorgen wij voor de optimale ondersteuning.

De zorgverlening in Nederland wordt steeds complexer. Dit heeft te maken met stijgende levensverwachting in ons land en het toenemende aantal patiënten met meerdere chronische ziekten. Binnen Nederland zijn er ongeveer 1 miljoen patiënten die langdurige zorg ontvangen. De chronische ziekten zorgen voor scala aan specifieke zorgbehoeften. Om de kwaliteit daarbij te waarborgen en tegelijkertijd de zorg betaalbaar te houden is digitalisering in de zorgsector essentieel.
Dit wordt bevestigd in diverse rapporten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De complexiteit van het Nederlandse zorgstelsel resulteert er helaas in dat het slagingspercentage van bedrijven in de digitale zorg aanzienlijk lager is dan in andere sectoren. Door onze brede ervaring in het opstarten en door laten groeien van bedrijven in deze markt kunnen wij het slagingspercentage van de digitale zorgbedrijven aanzienlijk verhogen.

digitale zorg

Initiatieven waar
wij als Nederland
profijt van hebben

digitale zorg

Initiatieven waar wij als Nederland profijt van hebben

De zorgverlening in Nederland wordt steeds complexer. Dit staat in verband met de groei van de levensverwachting in ons land en dat het aantal patiënten met meerdere chronische ziekten toeneemt. Vanwege de ingewikkeldheid van de bijbehorende zorgverlening is digitalisering binnen de sector nauwelijks meer uit te sluiten, om te kwaliteit van de zorg te waarborgen en het betaalbaar te houden.

Uit diverse rapporten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op te halen hoe essentieel digitalisering is binnen de zorg sector.

Daarnaast resulteert de complexiteit van de Nederlandse zorg erin dat de slagingskans voor startups aanzienlijk lager is dan in andere sectoren. Dit lage slagingspercentage is te wijten aan diverse redenen die wij van Weijenberg Invest zelf hebben ervaren bij onze eerste investering. Destijds hebben wij geïnvesteerd in Boomerweb, een pionier m.b.t. de digitalisering in het Nederlandse zorgsysteem. Inmiddels is Boomerweb een succesvol onderdeel van Enovation geworden.

Met onze jarenlange ervaring en brede netwerk in de zorgsector willen wij digitalisering een boost geven

Weijenberg Invest investeert sinds 2009 actief in de Nederlandse zorgsector. Een van de eerste bedrijven waarin Weijenberg Invest participeerde is Boomerweb, een pionier in het leveren van digitale zorg en al enkele jaren marktleider in elektronische toedienregistratie in Nederland. In 2021 is Boomerweb succesvol onderdeel geworden van Enovation.

Onze jarenlange ervaring en brede netwerk in de zorgsector willen wij nu inzetten om de digitalisering in de zorgsector een boost te geven. Dat doen we door digitale zorgbedrijven actief te helpen in deze complexe zorgmarkt. In een unieke combinatie van kennis, financiële investering, managementondersteuning en een netwerk van actieve partners in de Nederlandse zorgsector zorgen wij voor de optimale ondersteuning.

De bedrijven waarin wij participeren zijn allen actief in de Nederlandse zorgsector en hebben een belangrijk digitaal component. Wij participeren alleen in bedrijven die de huidige portefeuille van Weijenberg Invest sterker maken en door kruisbestuiving van elkaar kunnen profiteren om zo samen het zorgsysteem te verbeteren.

Over ons

Hoe wij jullie
kunnen bijstaan

Over ons

Hoe wij jullie
kunnen bijstaan

Weijenberg Invest investeert sinds 2009 actief in de Nederlandse zorgsector. Een van de eerste bedrijven waarin Weijenberg Invest participeerde is Boomerweb, een pionier in het leveren van digitale zorg en al enkele jaren marktleider in elektronische toedienregistratie in Nederland. In 2021 is Boomerweb succesvol onderdeel geworden van Enovation.

Onze jarenlange ervaring en brede netwerk in de zorgsector willen wij nu inzetten om de digitalisering in de zorgsector een boost te geven. Dat doen we door digitale zorgbedrijven actief te helpen in deze complexe zorgmarkt. In een unieke combinatie van kennis, financiële investering, managementondersteuning en een netwerk van actieve partners in de Nederlandse zorgsector zorgen wij voor de optimale ondersteuning.

De bedrijven waarin wij participeren zijn allen actief in de Nederlandse zorgsector en hebben een belangrijk digitaal component. Wij participeren alleen in bedrijven die de huidige portefeuille van Weijenberg Invest sterker maken en door kruisbestuiving van elkaar kunnen profiteren om zo samen het zorgsysteem te verbeteren.

business development

René Weijenberg

Ik investeer sinds 2009 in de Nederlandse zorg en ben continu op zoek naar en aan het werken aan digitale zorginnovaties. Daarbij focus ik me niet alleen op innovaties die goed zijn voor de patiënt, maar kijk ik ook kritisch of de initiatieven waar we in participeren financieel levensvatbaar zijn. Alleen wanneer innovatie, strategie en financiële gezondheid hand in hand gaan kun je als bedrijf een realistische langdurige groei realiseren.  

contact

Hoe je ons kan

bereiken

Wij zijn gevestigd in Utrecht. Wil je meer van ons weten? Neem vrijblijvend contact met ons op via een van onze LinkedIn profielen voor een fysieke of online afspraak.

Wij zijn benieuwd naar jullie verhaal en kijken graag hoe we elkaar kunnen helpen om de Nederlandse zorg te verbeteren.